Осмятченко Володимир Олександрович

 

150929 9980 (1)

Координатор проектів Ради молодих вчених, керівник магістерської програми "Управління інформаційними ресурсами обліку"стипендіант Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2012 року, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліково-аналітичних баз знань.

ОСВІТА:[spoiler]

1993 – 1998рр. Київський національний економічний університет.
Факультет: Обліково-економічний.
Спеціальність: Облік і аудит.
Кваліфікація: Економіст.
2006р. Диплом кандидата економічних наук.
Кандидатська дисертація на тему: Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт (на матеріалах закритого акціонерного товариства "Криворіжаглобуд").
2008р. Диплом доцент кафедри міжнародної економіки.
2011р. Диплом доктора економічних наук.
Докторська дисертація на тему: Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій: теорія та організація.
2015р. Диплом професора кафедри бухгалтерського обліку

Сертифікований користувач програмного забезпечення: «1С:Бухгалтерия 7.7, 8» (1С:Профессионал), ІС-Про Бюджет, Фінанси без проблем.[/spoiler]

ДОСВІД РОБОТИ:

Працював в Контрольно-ревізійному управлінні на посаді старшого контролера-ревізора, Державній податковій інспекції, в аудиторській та комерційних компаніях.
2000 – 2010рр.. ТОВ «АВ-Консалтинг» на посаді директора з розвитку бізнесу.

[spoiler]

З 2001р. Криворізький технічний університет на посаді асистента кафедри економічної промисловості виробництва та будівництва.

Криворізький економічний університет КНЕУ на посаді старшого викладача потім доцента кафедри міжнародної економіки.

З 2007р. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана на посаді доцента кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. 

2008-2011рр.. докторант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

2011-2012рр.. професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

2012-2014рр.. Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку, керівник магістерської програми: «Управління інформаційними ресурсами обліку».
[/spoiler]

З 2014р. працюю в Національному університеті державної податкової служби України, на посадах професора кафедри бухгалтерського обліку, завідувача кафедри обліково-аналітичних баз знань.

Особисті проекти:
– впровадження корпоративно-інформаційних систем SAP ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
– проект інформаційно-освітнього простору «АГАПА»
– на базі системи «АГАПА» створено проект дистанційного навчання корпорації ВАТ «ХайдельбергЦемент Україна»
– проект автоматизації УПП ЗАТ Славутський комбінат «Будфарфор»  обстеження робочого місця бухгалтера на предмет створення перспективного АРМБ на ДП «Антонов» (завод Авіант).

Викладав дисципліни:[spoiler]

– теорія бухгалтерського обліку;
– облік в бюджетних установах;
– організація обліку в бюджетних установах;
– облік у зарубіжних країнах;
– бухгалтерський облік;
– облік зовнішньо – економічної діяльності.[/spoiler]

Викладаю:
– методологія наукових досліджень;
– інформаційні системи і технології обліку;
– моделювання облікового забезпечення прийняття
управлінських рішень;
– управлінські інформаційні системи в обліку.

Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Автор близько 100 праць наукового та навчально- методичного характеру, в тому числі: 2 монографії, 2 навчальних посібника (1 у співавторстві) із грифом Міністерства освіти і науки України, 50 наукових статей.

Життєве кредо: сила, успіх, перемога!

CURRICULUM VITAE

E-mail: osssa@i.ua

Статті, які варто почитати:

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «АГАПА» КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.