ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА”

Активна громадська позиція – запорука успіху!

 

ГОУІ6

Громадська організація «Україна інтелектуальна» є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети – здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України.

 

Завданнями ГО «Україна інтелектуальна» є:

сприяти розвитку України за принципом суспільної корисності;

здійснення контролю за діяльністю державних управлінців;

забезпечення всебічної підтримки інтелектуальної молоді України;

об’єднання молодих вчених України та координація їх взаємодії у напряму розбудови держави;

створення передумов для реалізації процесів взаємодопомоги та взаємопідтримки;

формування баз даних «Інтелектуальний потенціал України» та «Кадровий скарб нації».

Навіть для того, щоб відстояти права особистості, потрібно створити колектив. Саме це на меті в представників громадської організації. Ми хочемо об’єднати ініціативних молодих науковців, які сформують передумови для розбудови України. Це – наша спільна справа, тож зробимо її разом!

КОНЦЕПЦІЯ ІНІЦІАТИВИ
«МОЛОДЬ – ЗНАННЯ – ЄДНІСТЬ – СОБОРНІСТЬ»

Бачення проекту: створення передумов для спрямування інтелектуального потенціалу молодих науковців на розбудову України за принципом суспільної корисності.
Мета проекту: об’єднати інтелектуальні зусилля молодих вчених для розбудови України за принципом суспільної корисності.
Завдання проекту: 
1) налагодити комунікації між молодими науковцями України;
2) розробити стратегію розвитку України за принципом суспільної корисності;
3) забезпечити контроль за дотриманням принципу суспільної корисності у процесі розбудови України.
Зміст проекту: проект планується реалізувати у три етапи:
1 етап – організація та проведення у кожній області України науково-практичної конференції молодих вчених з питань інтеграції зусиль науковців для розбудови України за принципом суспільної корисності;
2 етап – організація здійснення всеукраїнського колективного наукового дослідження на тему «Стратегія розвитку України за принципом суспільної корисності»;
3 етап – забезпечення контролю за реалізацією стратегії розвитку України за принципом суспільної корисності.
Очікувані результати проекту: 
1) налагодження комунікації між науковцями України;
2) закріплення взаємозв’язків та співпраці між Радами молодих вчених ВНЗ та наукових установ України;
3) формування бази даних «Молоді науковці України»;
4) розробка стратегії розвитку України за принципом суспільної корисності;
5) залучення науковців до контролю за розбудовою України за принципом суспільної корисності на місцевому, районному, обласному та всеукраїнському рівнях.

ЗРОБИМО СПІЛЬНУ СПРАВУ РАЗОМ!
Зараз триває етап формування команди!
Не зволікайте! Долучайтесь!

*Для вступу до команди, яка буде реалізовувати ініціативу "Молодь-Знання-Єдність-Соборність" заповність анкету: