Звіт про роботу Ради молодих вчених НУДПСУ

Звіт
про роботу Ради молодих вчених
Національного університету державної податкової служби України
у 2014-2015 н.р.


Раду молодих вчених Національного університету державної податкової служби України було створено у 2013 році. На сьогодні РМВ НУДПСУ діє на підставі Положення, схваленого Вченою радою Національного університету державної податкової служби України 27 червня 2014 року (протокол № 11 від 27 червня 2014 р.). Діяльність РМВ НУДПСУ направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді, пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем, захист інтересів у професійній та соціальній сферах.
Склад РМВ НУДПСУ формується з кандидатів і докторів наук, докторантів, аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і магістрів віком до 35 років, які представляють усі структурні підрозділи університету.
Протягом 2014-2015 н.р. РМВ НУДПСУ здійснювала свою діяльність у чотирьох напрямках: 
організаційному, 
інформаційному; 
науковому;
комунікаційному.

Організаційна робота РМВ НУДПСУ у звітному періоді полягала в:
залученні молодих науковців до членства та роботи у РМВ;
встановленні та підтримці контактів молодих учених з науковцями і фахівцями науково-дослідницьких організацій та вищих навчальних закладів в Україні (забезпечено отримання відгуків на автореферати, рецензій на наукові праці);
участі в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулася 17 – 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (РМВ НУДПСУ була співорганізатором, а Голова РМВ НУДПСУ Мискін Ю. І. – членом програмного комітету);
участі в організації та проведенні Круглого столу «Налагодження співпраці між радами молодих вчених вишів та НДІ»,яка відбулася 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (Голова РМВ НУДПСУ Мискін Ю. І. був одним із модераторів заходу);
організації Круглого столу на тему «Управління інформаційними ресурсами обліку», який відбувся 10 вересня 2015 року в НУДПСУ;
організації Науково-практичного круглого столу на тему «Реалізація концепції інноваційного розвитку Національного університету державної податкової служби України», який відбувся 1 жовтня 2014 року в НУДПСУ;
організації, спільно з Навчально-науковим інститутом обліку, аналізу та аудиту зустрічі випускників із корпораціями-потенційними роботодавцями, яка відбулася 19 травня 2015 року в НУДПСУ;
організації Науково-практичної інтернет-конференції «Україна в нових реаліях: економічні проблеми та перспективи розвитку», яка відбулася 17-19 березня 2015 року;
організації Форуму «Стратегічні орієнтири економічного розвитку Ірпеня», яка відбулася 17-19 березня 2015 року;
організації презентації програми «M.E.Doc IS» корпорацією «Інтелект-Сервіс», яка відбулася 27 березня 2015 року в НУДПСУ (РМВ представляли Осмятченко В.О. та Хоменко Я. В.);
організаціяйному та інформаційному супроводженні проектів РМВ: «Академія CISCO», «Кадровий потенціал нації», «Курси з вивчення програми «1С: Бухгалтерія 8.2»», «Магістерська програма «управління інформаційними ресурсами обліку»», «Продаж всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива»», «Клуб спортивного бального танцю «адажіо»», «Послуги друку», «Велопрокат», «Курси з вивчення програми “фінанси без проблем”», «Студентський проект «fashion line»», «Громадська організація “Україна інтелектуальна”», «Семінар-тренінг з обліку держаних фінансів», «Студентська пральня» та «Курси з вивчення програми «M.E.Doc Is» із застосуванням дистанційних технологій».

Інформаційна робота РМВ НУДПСУ у звітному періоді полягала в:
розробленні сайту РМВ;
розробленні форуму молодих науковців України;
інформуванні молодих учених про наукові заходи в Україні та за її межами, можливість здійснення публікації робіт у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць.

Наукова робота РМВ НУДПСУ у звітному періоді полягала в:
участі у роботі Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбулася 13-14 березня 2014 року у Тернопільського національного економічного факультету (м. Тернопіль) (від РМВ НУДПСУ брали участь і були відзначені грамотами: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна, С.В. Шевчук, О.Р. Савчук, О.І. Новік.);
участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулася 17 – 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна, С.В. Шевчук, В.В. Мартиненко, О.Р. Савчук, О.І. Новік.);
участі у роботі Круглого столу «Налагодження співпраці між радами молодих вчених вишів та НДІ»,яка відбулася 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна);
участі у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбулася 24 – 25 жовтня 2014 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна);

Комунікативна робота РМВ НУДПСУ у звітному періоді полягала в:
участі у роботі Круглого столу на тему «Працевлаштування молоді – крок до побудови нової кадрової політики» , яка відбулася 24 лютого 2014 року і НУДПСУ (РМВ представляв Мискін Ю. І.);
включенні Голови РМВ НУДПСУ до складу членів редакційної колегії Всеукраїнського інформаційно-аналітичного бюлетеня «Перспектива»;
постійному супроводженняі рубрики публіцистичних статей у науково-аналітичному журналі «Наша перспектива» з метою представлення РМВ НУДПСУ на всеукраїнському рівні;
включенні Голови РМВ НУДПСУ до складу РМВ при МОН у статусі асоційованого члена;
участі у діяльності РМВ при МОН;
участі 16 вересня 2015 року у складі РМВ при МОН на слуханнях законопроектів «Прпо наукову та науково-технічну діяльність» у комітеті ВРУ з питань науки і освіти (РМВ НУДПСУ представляли Мискін Ю. І. та Шевчук С. В.);
участі у роботі міжвузівського круглого столу на тему «Інноваційне забезпечення освітнього процесу та його роль у формуванні іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців», яка відбулася 4 грудня 2015 року в НУДПСУ (РМВ представляли Мискін Ю. І., Шевчук С. В., Іщенко В. В.);
укладенні договорів про співпрацю з корпораціями ІТ-сфери, а саме корпорацією «1С», «Інтелект-Сервіс», «Галактика», «Парус», «Хакерс-Дизайн»;
укладенні Меморандуму про співпрацю між РМВ НУДПСУ та ТОВ «Інтелект-Сервіс», згідно якого РМВ отримала статус Навчального центру Розробника «M.E.Doc IS» на базі Національного університету державної податкової служби України з правом викладання дстанційного курсу з вивчення програми «M.E.Doc IS»;
укладанні договіру про співпрацю рад молодих вчених між Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та Національним університетом Державної податкової служби України.

73411 91210  813    6 2 15