Доповідь голови Ради молодих вчених Мискіна Юрія Ігоровича на Вченій раді НУДПСУ

Про роботу та перспективи розвитку Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України

12301496_1540719492886543_434345279776302139_n 12313563_1540719519553207_2318060299040513117_n

26 листопада на засіданні Вченої ради Національного університету державної податкової служби України було заслухано питання "Про роботу та перспективи розвитку Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України" (доповідав: голова РМВ Мискін Юрій). 

Коротко про основне 🙂

Слайд1 Слайд2 Слайд3 Слайд4 Слайд5 Слайд6 Слайд7 Слайд8 Слайд9 Слайд10 Слайд11 Слайд12 Слайд13 Слайд14 Слайд15

Більш детально про діяльність Ради молодих вчених НУДПСУ 🙂

Раду молодих вчених Національного університету державної податкової служби України було створено у 2013 році. На сьогодні РМВ НУДПСУ діє на підставі Положення, схваленого Вченою радою Національного університету державної податкової служби України 27 червня 2014 року (протокол № 11 від 27 червня 2014 р.). Діяльність РМВ НУДПСУ направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді, пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем, захист інтересів у професійній та соціальній сферах.
Характеризуючи фактичний стан діяльності Ради молодих вчених, наведемо перелік виконаної роботи у розрізі навчальних років:

2013-2014 навчальний рік:
залучено молодих науковців до членства та роботи у РМВ;
взято участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- та мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», яка відбулася 11-12 квітня 2014 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (РМВ НУДПСУ була співорганізатором);
розроблено Положення «Про Раду молодих вчених національного університету державної податкової служби України».
започатковано формування електронної бази даних про членів Ради молодих учених з метою висвітлення цієї інформації на сайті;
налагоджено інформування молодих учених про наукові заходи в Україні та за її межами, можливість здійснення публікації робіт у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць через електронну пошту;
забезпечено участь членів РМВ у конкурсі наукових праць, який відбувся у Національного університету «Львівська політехніка» у квітні 2014 року, де виходячи із загальної рейтингової оцінки наукових робіт, яка ґрунтувалася на узагальненні результатів голосування на інтернет-форумі Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» і оцінки журі конкурсної програми, перемогу здобули Шевчук С. В. та Мискін Ю. І. (від РМВ НУДПСУ в даному конкурсі брали участь: Мискіна О.О., Іщенко В. В., Боримський П. А., Паламарчук Я. В., Оков І. М., Червятюк С. В., Ришталовський Є. Р., Щегловська П. М., Цівчик О. В.);
опубліковано публіцистичні статті у інформаційно-аналітичному бюлетені «Перспектива» з метою представлення РМВ НУДПСУ на всеукраїнському рівні (Мискін Ю. І. Управління оподаткуванням в Україні: проблеми та перспективи // ІАБ «Перспектива» – 2013 – № 4 – С. 15-16; Мискін Ю. І. Реформи в Україні6 шлях успіху ьчи невдач? // ІАБ «Перспектива» – 2014 – № 6-7 – С. 12-13; Мискін Ю. І. Як організувати «круглий стіл» чи науково-практичну конференцію: основні кроки та обов’язкові аспекти // ІАБ «Перспектива» – 2014 – № 8-9 – С. 12-13;);
забезпечено участь членів РМВ НУДПСУ в опитуванні молодих науковців щодо шляхів вирішення актуальних проблем сьогодення з подальшим його оприлюдненням на сторінках інформаційно-аналітичного бюлетеня «Перспектива» (Мискін Ю. І. // ІАБ «Перспектива» – 2013 – № 3 – С. 3; Мискін Ю. І. // ІАБ «Перспектива» – 2014 – № 10-11 – С. 3-4; Шевчук С. В. // ІАБ «Перспектива» – 2013 – № 3 – С. 3);
забезпечено публікацію наукових статей у фаховому виданні на основі співпраці між РМВ Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та Національного університету Державної податкової служби України;
налагоджено дружні відносини з РМВ Тернопільського національного економічного факультету, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут»;
прийнято участь членами РМВ НУДПСУ у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбулася 13-14 березня 2014 року у Тернопільського національного економічного факультету (м. Тернопіль) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Мискін Ю. І., Мискіна О.О., Вдовиченко А. М., Шевчук С. В., Смирнова О. М., Зубрицький А. І.);
прийнято участь членами РМВ НУДПСУ у роботі Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- та мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», яка відбулася 11-12 квітня 2014 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Мискін Ю. І., Мискіна О.О., Шевчук С. В., Іщенко В. В., Боримський П. А., Паламарчук Я. В., Оков І. М., Червятюк С. В., Ришталовський Є. Р., Щегловська П. М., Цівчик О. В.);
досягнено попередні домовленості щодо включення Голови РМВ НУДПСУ до складу членів редакційної колегії Всеукраїнського інформаційно-аналітичного бюлетеня «Перспектива»;
проведено переговори та досягнено домовленість щодо укладання договору про співпрацю рад молодих вчених між Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та Національним університетом Державної податкової служби України.

2014-2015 навчальний рік:
взято участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулася 17 – 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (РМВ НУДПСУ була співорганізатором, а Голова РМВ НУДПСУ Мискін Ю. І. – членом програмного комітету);
взято участь в організації та проведенні Круглого столу «Налагодження співпраці між радами молодих вчених вишів та НДІ»,яка відбулася 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (Голова РМВ НУДПСУ Мискін Ю. І. був одним із модераторів заходу);
організовано Науково-практичний круглий стіл на тему «Реалізація концепції інноваційного розвитку Національного університету державної податкової служби України», який відбувся 1 жовтня 2014 року в НУДПСУ;
організовано, спільно з Навчально-науковим інститутом обліку, аналізу та аудиту зустрічі випускників із корпораціями-потенційними роботодавцями, яка відбулася 19 травня 2015 року в НУДПСУ;
організовано Науково-практичної інтернет-конференції «Україна в нових реаліях: економічні проблеми та перспективи розвитку», яка відбулася 17-19 березня 2015 року;
організовано Форум «Стратегічні орієнтири економічного розвитку Ірпеня», яка відбулася 17-19 березня 2015 року;
організовано презентацію програми «M.E.Doc IS» корпорацією «Інтелект-Сервіс», яка відбулася 27 березня 2015 року в НУДПСУ (РМВ представляли Осмятченко В.О. та Хоменко Я. В.);
організовано та забезпечено інформаційне супроводження проектів РМВ: «Академія CISCO», «Кадровий потенціал нації», «Курси з вивчення програми «1С: Бухгалтерія 8.2»», «Магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами обліку»», «Продаж всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива»», «Клуб спортивного бального танцю «адажіо»», «Послуги друку», «Велопрокат», «Курси з вивчення програми “фінанси без проблем”», «Студентський проект «fashion line»», «Громадська організація “Україна інтелектуальна”», «Семінар-тренінг з обліку держаних фінансів», «Студентська пральня» та «Курси з вивчення програми «M.E.Doc Is» із застосуванням дистанційних технологій».
розроблено сайт РМВ;
взято участь у роботі Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбулася 13-14 березня 2014 року у Тернопільського національного економічного факультету (м. Тернопіль) (від РМВ НУДПСУ брали участь і були відзначені грамотами: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна, С.В. Шевчук, О.Р. Савчук, О.І. Новік.);
взято участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбулася 17 – 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна, С.В. Шевчук, В.В. Мартиненко, О.Р. Савчук, О.І. Новік.);
взято участь у роботі Круглого столу «Налагодження співпраці між радами молодих вчених вишів та НДІ»,яка відбулася 18 квітня 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна);
взято участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбулася 24 – 25 жовтня 2014 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) (від РМВ НУДПСУ брали участь: Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна);
взято участь у роботі Круглого столу на тему «Працевлаштування молоді – крок до побудови нової кадрової політики» , яка відбулася 24 лютого 2014 року і НУДПСУ (РМВ представляв Мискін Ю. І.);
досягнуто включення голови РМВ НУДПСУ до складу членів редакційної колегії Всеукраїнського інформаційно-аналітичного бюлетеня «Перспектива»;
забезпечено постійне супроводження рубрики публіцистичних статей у науково-аналітичному журналі «Наша перспектива» з метою представлення РМВ НУДПСУ на всеукраїнському рівні;
головe РМВ НУДПСУ включено до складу РМВ при МОН у статусі асоційованого члена;
взято участь у роботі міжвузівського круглого столу на тему «Інноваційне забезпечення освітнього процесу та його роль у формуванні іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців», яка відбулася 4 грудня 2015 року в НУДПСУ (РМВ представляли Мискін Ю. І., Шевчук С. В., Іщенко В. В.);
укладено договори про співпрацю з корпораціями ІТ-сфери, а саме корпорацією «1С», «Інтелект-Сервіс», «Галактика», «Парус», «Хакерс-Дизайн»;
укладено Меморандум про співпрацю між РМВ НУДПСУ та ТОВ «Інтелект-Сервіс», згідно якого РМВ отримала статус Навчального центру Розробника «M.E.Doc IS» на базі Національного університету державної податкової служби України з правом викладання дистанційного курсу з вивчення програми «M.E.Doc IS»;
укладано договір про співпрацю рад молодих вчених між Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та Національним університетом Державної податкової служби України.

поточний 2015 – 2016 навчальний рік:
організовано Круглий стіл на тему «Управління інформаційними ресурсами обліку», який відбувся 10 вересня 2015 року в НУДПСУ;
взято участь 16 вересня 2015 року у складі РМВ при МОН на слуханнях законопроектів «Про наукову та науково-технічну діяльність» у комітеті ВРУ з питань науки і освіти (РМВ НУДПСУ представляли Мискін Ю. І. та Шевчук С. В.);
взято участь у розроблені Всеукраїнського форуму молодих науковців України та розроблено студентський форум НУДПСУ;
взято участь у роботі Ірпінської молодіжної громадської ради при місцевому голові;
8 вересня 2015 р. спільно з ННІ обліку, аналізу та аудиту організовано зустріч з професором факультету бізнесу університету м. Редлендс (Каліфорнія, США) Джеральдом Грошеком.
проведена зустріч з науковим товариством студентів ННІ обліку, аналізу та аудиту;
проведена зустріч з науковим товариством студентів ННІ права;
взято участь у журі конкурсу «Найрозумніший першокурсник ННІ ОАА»
16 жовтня прийнято активну участь у роботі Форуму молодих учених "Наука. Освіта. Економіка. Інтеграція для сталого розвитку", який відбувся у Києві на базі НТЕУ (Мискін Юрій, Осмятченко Володимир, Мискіна Оксана, Савчук Оксана та Дерев'янко Вікторія). Голова РМВ НУДПСУ виступив з доповіддю на тему «Стратегія розвитку України: роль иолодих вчених»
17-18 жовтня спільно із Ірпінським відділенням Федерації дебатів України організовано у НУДПСУ Всеукраїнський дебатний турнір "Кубок Ірпеня";
проведено зустріч із членом редакційної колегії Польського наукового журналу «Європейське співробітництво»;
20 жовтня разом з кафедрою обліково-аналітичних баз знань проведено семінар-тренінг для студентів на тему «Використання програмного продукту «Фінанси без проблем» у обліковій діяльності»
30 жовтня 2015 року  у залі засідань корпорації "Інтелект-Сервіс" організовано РМВ НУДПСУ  (Навчальним центром розробника "M.e.doc IS") круглий стіл на тему «Напрями взаємодії РМВ ВНЗ України у контексті організації курсів з вивчення програми "M.e.doc IS" із застосуванням дистанційних технологій».
організовано 6 листопада 2015 року семінар для викладачів щодо оволодіння знаннями та практичними навичками користувача комплексом програм з митного законодавства "MD Office";
11 листопада спільно із ННІОАА та кафедрою обліково-аналітичних баз знань організовано зустріч з Іоанною Кочар (доктор економічних наук, професор, координатор зв'язків із Східною Європою Економічного Університету у Вроцлаві) у межах якої було проведено лекцію для студентів на тему "Особливості господарської діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу у Польші";
організовано 12 листопада 2015 року тренгінг для викладачів щодо оволодіння знаннями та практичними навичками користувача комплексом програм з митного законодавства "MD Office" з врученням сертифікатів;
організовано 13 листопада 2015 року семінар-тренгінг від компанії «НТФ ІНТЕС ЛТД» для НПП щодо оволодіння знаннями та практичними навичками користувача програмою з митного законодавства "QD Professional";
16 листопада  спільно із ННІОАА та кафедрою обліково-аналітичних баз знань організовано зустріч з генеральним менеджером корпорації "Кодак" у США Іваном Гарсія.
19 листопада на базі корпорації "Інтелект-Сервіс" проведено семінар-тренінг на тему «Основні функціональні можливості програм "IS-Pro" та "M.e.doc";
20 листопада проведено зустріч з керівництвом компанії «НТФ ІНТЕС ЛТД» з метою вручення сертифікатів користувачів програмою з митного законодавства " QD Professional".

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1