Відкрито англомовну магістерську програму “Управління інформаційними ресурсами обліку”

АНГЛОМОВНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ОБЛІКУ"

889

У рамках імплементації міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку Університет державної фіскальної служби України пропонує англомовну магістерську програму «Управління інформаційними ресурсами обліку», яка є пілотним проектом гармонізації системи викладання з практикою провідних університетів ЄС та США.


Англомовна магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами обліку» спрямована на підготовку висококваліфікованих бухгалтерів-менеджерів та бухгалтерів-аналітиків із ґрунтовними знаннями новітніх інформаційних технологій управлінської діяльності та її обліково-аналітичного забезпечення.


Переваги англомовної магістерської програми «Управління інформаційними ресурсами обліку»
•    залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;
•    проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю сертифікованих фахівців-практиків з корпорацій – розробників програмного забезпечення бухгалтерського обліку;
•    безкоштовне вивчення «1С: Підприємство», «Галактика ERP», «Парус підприємство»; «М.E.Doc IS», «ІС-ПРО», «Фінанси без проблем”;
•    отримання 8 сертифікатів міжнародного зразка;
•    формування практичних компетенцій під час проходження практики в провідних вітчизняних і міжнародних компаніях з можливістю подальшого працевлаштування.


По закінченню англомовної магістерської програми «Управління інформаційними ресурсами обліку» студенти отримають диплом магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування».


Англомовна магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами обліку» передбачає засвоєння студентами таких дисциплін:
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Глобальна економіка
Економічна безпека національного господарства
Інноваційний розвиток підприємства
Інформаційні технології управлінської звітності*
Корпоративна соціальна відповідальність
Методологія наукових досліджень в обліку
Моделювання облікового забезпечення управлінських рішень*
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Основи прийняття рішень та проектного менеджменту*
Соціальна відповідальність особистості
Стратегічне управління*
Сучасні економічні теорії*
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті*
Фінансовий аналіз


* – вибіркові дисципліни

Керівник: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліково-аналітичних баз знань В.О. Осмятченко.
Координатор: доктор економічних наук, професор кафедри обліково-аналітичних баз знань В.В. Токар.


УМОВИ ВСТУПУ: 
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАІНИ 

Наявність диплому бакалавра в галузі знань «Економіка і підприємництво» або «Менеджмент»
Прийом документів: 1-12 липня 2016 р.
Вступні  іспити:  фахове  випробування, іноземна мова 
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 
Наявність диплому бакалавра з Економіки або Менеджменту 
Прийом документів: 1 липня-29 серпня 2016 р. 
Вступне випробування: співбесіда 

Початок навчання: 1 вересня 2016 р. 
Мова навчання:  англійська та українська
Форма навчання: денна 
Строк навчання: 1,5 роки 


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:
Адреса: вул. Садова, 53, оф. 103, м. Ірпінь, Київська область, Україна, 08201
Телефони: (04597)60353; (04597)56595
Електронна пошта: pr_com@asta.edu.ua
Офіційний сайт: http://asta.edu.ua/publichna-informatsiya